THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEB

Sử dụng các nền tảng công nghệ mới nhất HTML5, CSS3, Bootstrap, Angular JS, WordPress, Woocommerce, v.v…

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEB
THIẾT KẾ VIDEO,<br> ẤN PHẨM VĂN PHÒNG

THIẾT KẾ VIDEO,
ẤN PHẨM VĂN PHÒNG

Thiết kế xây dựng video quảng cáo, tư vấn thiết kế các ấn phẩm văn phòng cho doanh nghiệp như Cardvisit, Folder, TVC (video quảng cáo), Catalogue, v.v… bằng những phần mềm chuyên dụng nhất hiện nay như: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effect, Adobe Premiere, v.v….

GIA CÔNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Tư vấn, phân tích CSDL, gia công các phần mềm quản lý doanh nghiệp, tài liệu, nhân sự, nhà hàng, khách sạn, v.v…

GIA CÔNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ
GIA CÔNG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

GIA CÔNG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Xây dựng các ứng dụng di động trên các nền tảng Android, iOS.