nhân viên Phòng làm việc nhân viên làm việc

Video giới thiệu lớp học tiếng nhật cho nhân viên

Công ty hiện tổ chức lớp học tiếng Nhật hàng ngày để đào tạo cho những nhân viên mới. Kết quả đạt được là những cuộc họp hàng ngày vào buổi sáng, các buổi hội nghị, thảo luận về tiến độ công việc... tất cả đều sử dụng tiếng Nhật để thực hiện.

(Video giới thiệu lớp học tiếng nhật cho nhân viên)