nhân viên Phòng làm việc nhân viên làm việc

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ và công nhân viên của Công ty TNHH GIFU KOGYO VIỆT NAM (GKV) qua nhiều năm, Công ty đã vinh dự nhận được giải thưởng "DOANH NGHIỆP TRIỂN VỌNG" trong chương trình "THE TOP ENTERPRISES OF THE YEAR 2016" do QTSC tổ chức.

Giải thưởng dựa trên các tiêu chí đánh giá:
- Có số lượng nhân sự tối thiểu từ 30 người trở lên;
- Nhóm doanh nghiệp có doanh thu tăng trung bình từ 20% trở lên trong 03 (ba) năm liên tiếp (năm 2014, 2015, 2016);
- Có chính sách đào tạo, hoạt động thu hút đãi ngộ nhân viên của doanh nghiệp:
- Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa xã hội cộng đồng trong Công viên phần mềm Quang Trung, Các tổ chức khác và đạt được một số giải thưởng nhất định.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH GIFU KOGYO VIỆT NAM (GKV) cũng được QTSC tri ân là doanh nghiệp gắn bó với 10 năm đặt trụ sở ở công viên phần mềm Quang Trung, cùng với những đóng góp trong nhiều lĩnh vực hoạt động trong QTSC
Hình ảnh sự kiện “THE TOP ENTERPRISES OF THE YEAR 2016